Inne zespoły bólowePrzewlekły ból pooperacyjny - ból, który nie ustępuje pomimo udanego zabiegu operacyjnego, jako najczęściej konsekwencja urazu nerwów. Leczenie polega na stosowaniu kombinacji różnorodnych metod włączając leki i procedury inwazyjne tj. elektryczne stymulacje nerwów za pomocą Pulsed RF.

Complex regional pain syndrome, CRPS - to rzadki zespół chorobowy, który zwykle dotyka kończyn po małych urazach. Leczenie wymaga edukacji pacjenta o zespole i wieloetapowego postępowania aby uśmierzyć objawy.

Fibromyalgia - ból całego ciała - to przewlekła jednostka chorobowa, która oprócz objawów bólowych manifestuje się przewlekłym zmęczeniem, bólem i sztywnością mięśniową oraz zaburzeniem snu. Jednostka ta nie ma zdefiniowanego leczenia, które w tym przypadku będzie polegało na wspieraniu pacjenta i pomniejszaniu objawów.